Энтерпрайз архитектур бол....

  • • Хамтарсан төлөвлөлтийн тогтолцоо юм.
  • • Засгийн газрын үйл ажиллагааны мэдлэгийн сан
  • • “Стратегиас Хэрэгжилт” рүү холбох гүүр юм.

Энтерпрайз Архитектурын үндсэн ойлголтууд

ТЭА-ын гол ЗОРИЛГО нь “Засгийн газрын зорилго, стратеги, бүтэц зохион байгуулалт, чадавх, төрийн үйлчилгээ, бизнес процессыг мэдээллийн технологитой уялдуулж, тулгарч байгаа асуудлыг хэрхэн шийдэх

Архитекторуудын хөл нь газар дээр, толгой нь үүлэн дээгүүр байгаа мэт ажиллах ёстой.

ТЭА-ын Платформ

ТЭА-ын платформ нь төрийн энтерпрайз архитектурын мета загварт суурилсан ба байгууллагын үйл ажиллагаа, аппликейшн, дэд бүтэц, өгөгдөл болон аюулгүй байдалтай холбоотой мэдээллийг оруулж, үйл ажиллагаа процессуудыг цаг тухай бүрд нь хянах, дүн шинжилгээ хийх зорилготой ЭА-ын хэрэгсэл юм.

1582

Бизнес архитектур

472

Аппликейшн архитектур

23

Аюулгүй байдлын архитектур

504

Өгөгдлийн архитектур

214

Дэд бүтцийн архитектур

102

Нэгтгэлийн архитектур

Төслийн тухай

Бүгдийг үзэх

ТЭА-ын зорилтот загвар, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг танилцуулах семинар зохион байгуулагдлаа

Цааш унших...

Төслийн баримт бичгийн эхний хувилбарыг хэлэлцүүлэх семинар зохион байгуулагдлаа

Цааш унших...

ТЭА-ын шаардлагыг тодорхойлох семинар зохион байгуулагдлаа

Цааш унших...

Төслийн үр дүнг танилцуулах семинар зохион байгуулагдлаа

Цааш унших...

ТЭА-ын зорилтот загвар, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг танилцуулах семинар зохион байгуулагдлаа

Цааш унших...

Төсөлд хамрагдсан байгууллагын төлөөллүүдийн сэтгэгдэл

Ашиглалтын явцад мэдээж их асуудал гарна. Тэр үед нягт хамтран ажилланаа. Энэ жил бүгдээрээ хамтран ажиллана гээд төлөвлөгөөндөө оруулсан шүү. Баярлалаа

Д.Бодьсайхан

ЗТХЯ

Төсөлд хамрагдсан байгууллагууд