СУРГАЛТ

Тайлан

Зорилго, хамрах хүрээ, зарчим, үнэ цэн

Цааш унших

Тайлан

Энтерпрайз архитектурын тогтолцоо, хэрэгсэл, ОУ-ын туршлага

Цааш унших

Тайлан

ТЭА-ын зорилго, зорилтууд, мета загвар, зарчим, дүрмүүд

Цааш унших

Тайлан

ТЭА-ын жишиг загвар, ангиллууд

Цааш унших

Тайлан

ТЭА-ийн удирдлага, бүтэц, оролцогч талууд

Цааш унших

Тайлан

Домэйн / Бизнес архитектур

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын эхлэлийн процессууд

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын төлөвлөлтийн процессууд

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын шийдлийн архитектурын процессууд

Цааш унших

Тайлан

ЭАУ-ын стандартын удирдлагын процессууд

Цааш унших

Тайлан

Back to the Roots

Цааш унших

Видео

Nea train the trainers

Цааш унших